0,00 лв.

Общи условия

I. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата vivenda.bg (наричана по-нататък "сайт") преди да се възползвате от услугите, които предоставя.

Собственик в администратор на vivenda.bg е ВиВенда ООД. Тези Общи условия регулират отношенията между Вас, в качеството на потребители и клиенти (наричани по-нататък “Потребител”) и ВиВенда ООД (наричано по-нататък "ВиВенда"),с които получавате правото да използвате услугите на сайта, при спазване на всички изброени условия.

Чрез използване на сайта, било то чрез регистрация или като гост, Вие се съгласявате да се обвържете с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате стриктно да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.

ВиВенда си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за Потребителя от момента на тяхното публикуване на сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас, като Потребител на услугите на сайта, и ВиВенда, като негов собственик и администратор на услугите, които предлага. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

Данни за доставчика:

 • Наименование: ВИВЕНДА ООД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 121672486, BG121672486
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1836, бул. Владимир Вазов №37
 • Данни за контакт и кореспонденция: гр. София 1836, бул. Владимир Вазов №37
 • Телефон: 0888 14 15 20 0888 14 15 20
 • Електронна поща: order@vivenda.bg

II. Авторски права

Съдържанието в сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимки, графики и други мултимедийни материали - e собственост на ВиВенда и/или на негови партньори, и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел, и в каквато и да е медия или компютърна среда, без изричното писмено съгласие на ВиВенда. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, и другите действащи закони. Ако запишете сайта за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Употребата им извън този смисъл, като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без знанието и одобрението на ВиВенда, е строго забранено.

ВиВенда, ViVenda, ViVenda Fine Butchery са запазена търговска марка, собственост на ВиВенда ООД.

III. Общо описание на услугите

Сайтът предлага на Потребителя възможност да извършва онлайн поръчка на стоки, които да му бъдат доставени и предадени до точно посочен адрес или да получи на място от шоурума на ВиВенда в гр. София, бул. "Владимир Вазов" №37. Сайтът предлага на Потребителя възможността да разглежда стоки, предоставяйки подробна информация и снимков материал за тях.

IV. Онлайн поръчка и Регистрация

За да може да извършва валидни онлайн поръчки за закупуване на предлаганите стоки в сайта, Потребителят трябва да попълни онлайн форма, намираща се на сайта. Той може да направи поръчка като гост или след регистрация. При попълване на електронната форма Потребителят предоставя изисканите необходими данни за извършване на доставка на заявените продукти до негов адрес и координати за обратна връзка. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни, и че при промяна, ще ги актуализира своевременно в седем дневен срок.

V. Конфиденциалност. Защита на личните данни

ВиВенда е администратор на лични данни и осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива (GDPR). Обработването на Вашите лични данни е свързано с нуждите за изпълнение на конкретните услуги, договорите и дейностите с оглед на легитимния интерес на администратора. ВиВенда прилага технически и организационни средства, с които гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством заявки за поръчки и регистрация в сайта. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Предоставяне на лични данни за обработка от трето лице е възможно в случаите, когато тези данни са нужни за изпълнение на дадена услуга, която Ви предлагаме, като например доставка на пратка чрез куриерска фирма. ВиВенда може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и при Ваше съгласие да обработи данните Ви за целите на директния маркетинг и услугата „Абонамент за информационен бюлетин”. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че се е запознал с нашите "Политика за защита на личните данни" и "Политика за Бисквитки" и се е информирал за всички аспекти от тях. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да оттегли съгласието си за услугата „Абонамент за информационен бюлетин”.

VI. Ограничаване на отговорността

ВиВенда прави всичко възможно за да поддържа на сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ВиВенда не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. ВиВенда не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност),съдържаща се в сайтове, към които настоящия сайт съдържа препратки.

VII. Поръчка на продукти, цена и начин на плащане

Може да направите Вашата онлайн поръчка за продукти на ВиВенда, чрез сайта vivenda.bg или по телефона.

Запознайте се с пълните Условия за поръчка на продукти.

В случай, че някой от поръчаните от Вас продукти е с изчерпани наличности, ще Ви уведомим за най-ранната възможна дата за доставка.

Всички цени, обявени в сайта на ВиВенда, са в български лева с начислен ДДС. Цените са валидни за посочената опаковка, която може да включва повече от една порция.

Предвид естеството на стоките - за всички продукти, чиято цена се формира на килограм, посочените в сайта грамажи за единична разфасовка не са окончателни, а приблизителни, съобразно средния грамаж на наличностите. При обработка на Вашата заявка и маркиране на точния грамаж на всяка отделна разфасовка, крайната дължимата сума се преизчислява спрямо грамажа на продуктите, който ще получите. Преди доставка наш оператор се свързва с Вас по телефона за да Ви уведоми за стойността и за потвърждение на поръчката.

Запознайте се с пълните Условия за цени и наличности на продукти.

Плащането на стойността на поръчката, която сте подали чрез сайта, става по един от следните начини:

 • наложен платеж - в брой, при получаване на доставката от куриера;
 • по банков път- чрез авансов паричен превод в банковата сметка на ВиВенда ООД;
 • ПОС терминал - валидно само за поръчки в София и на място в шоурум.

Запознайте се с пълните Условия за начини на плащане.

След като предварително сте заявили, че желаете фактура, Вие ще я получите заедно с доставените от нас продукти. В противен случай всяка доставка е придружена от касов бон за стойността продуктите, които сте закупили.

VIII. Доставка и предаване на продуктите

За град София

Поръчките за град София се доставят до адрес с хладилни автомобили. Периодът на доставка е от един до три работни дни, в зависимост от района, в който се намира адресът на доставка.  Времето за доставка е в рамките на работния ден, от понеделник до петък. Извършва се според дневен маршрут, без възможност за предварително фиксирано или предпочитано време на доставка. Само заявки направени до 10:00 ч. в работен ден имат възможност да бъдат изпълнени още същия ден. Ако сте поръчали след този час, заявката се изпълнява на следващ работен ден, съгласно сроковете за съответния район. При заявено желание, Потребителя може да вземете продуктите си в работно време от нашия шоурум на бул. "Владимир Вазов" 37 - от понеделник до петък, от 9:00 ч. до 17:30 ч.   

Запознайте се с пълните Условия за доставка в София.

За страната и райони от Столична община извън зоните, които обслужваме

Доставките се извършват чрез куриерска фирма "Интерлогистика" в зависимост от графика за обслужване на населеното място. Само заявки приети до 15:00 ч. в работен ден имат възможност да бъдат обработени и предадени на куриера в същия ден, ако районът се обслужва на следващия ден по график на куриера. Пратките се подготвят и предават на куриерската фирма в нощта преди определената и съгласувана с Потребителя дата за доставка. Срокът за изпълнение на подадените от Потребителя поръчки е в рамките от един до четири дни, в зависимост от деня на поръчка и графика на обслужване на населеното място. В дните на национални празници доставките се извършват по индивидуален график.

Запознайте се с пълните Условия за доставка в страната.

При доставка на пратки със замразени продукти

Моля имайте предвид, че при продуктите с кост опаковани във вакуумен тип опаковка, въпреки предпазните мерки, които взимаме, по време на транспортиране е възможно да се получи леко развакуумиране на индивидуалната опаковка. Това не бива да Ви притеснява, то по никакъв начин не влошава качеството и състоянието на продукта и не може да бъде основание за рекламация към ВиВенда.

IX. Минимална поръчка и Цени на доставка

Цената за доставка е за сметка на получателя и се начислява към стойността на поръчката.

Стоката се предава на Потребителя или на трето упълномощено от него лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото упълномощено от него лице заплащат поръчката и подписват придружаващите я документи. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не е осигурил достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ВиВенда се освобождава от задължението да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи поръчката и след изтичане на срока за доставка, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече, съответно, нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. При получаване на доставката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

За град София

 • Минималната стойност за поръчка е 50.00 лв.
 • При поръчка на стойност до 99.99 лв. цената за доставка е 9.00 лв.
 • При поръчка на стойност над 100.00 лв. доставката е безплатна.
 • При избор от Ваша страна да получите продуктите лично от шоурума на ВиВенда, към стойността на поръчката няма да бъде начислена цена за доставка.

За страната

Стойността на доставката се калкулира индивидуално за всяка поръчка и ще Ви бъде съобщена при обаждането от нашият оператор.

 • Минималната стойност за поръчка е 50.00 лв.
 • Минимално общо количество месни продукти на поръчка за страната: 2 кг.
 • Общата стойност на доставка включва транспорт + наложен платеж (освен случаите с плащане по банка) + хладилна опаковка, начислени към стойността на поръчката.

Запознайте се с пълните условия за Минимална поръчка и цени за доставка.

X. Промяна на поръчка и рекламации

Може да откажете или да промените Вашата поръчка като се свържете с нас на телефон 0888 14 15 20 всеки делничен ден. Ако заявката Ви е за град София, трябва да ни съобщите за отказа си не по-късно от 10:00 ч. в деня за доставка. Ако заявката е за страната, можете да откажете поръчката си до 15:00 ч. на деня, предхождащ уточнения с Вас ден за доставка. 

След получаване на пратка, прегледайте продуктите и ако някой от тях не отговаря на заявеното във Вашата поръчка, не нарушавайте целостта на опаковките и се свържете с нас. Всякакви рекламации относно поръчки и доставки се приемат от оператор на телефон 0888 14 15 20 и на имейл order@vivenda.bg.

ВиВенда ООД не носи отговорност за объркана поръчка, ако Вие не сте използвали точните наименования на артикулите и указания при подаване на заявката.

Вивенда ООД, в качеството си на добър търговец с грижа за клиента, поема отговорността да решава и проверява всеки отделен случай до пълна удовлетвореност на Потребителя.

ВиВенда ООД си запазва правото да откаже или да не приеме за основателни някои рекламации.

XI. Приложимо право

Използването на сайта, както и тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, се уреждат в съответствие с приложимите български закони, към датата на използване.